-          Dịch vụ xếp/dỡ, vận chuyển hàng hóa tổng hợp các loại:

ü  nông sản (bắp/ngô, lúa mì, bã nành, DDGS, cám dừa, cám cọ …);

ü  than đá;

ü  phân bón các loại (Đạm, Kali, NPK, DAP …);

ü  sô-đa, thạch cao;

ü  đường;

ü  sắt thép các loại (tôn cuộn, gang thỏi, thép phế liệu, phôi thép, thép ống, kết cấu thép …);

ü  thiết bị siêu trường siêu trọng, hàng dự án và các loại hàng hóa tổng hợp khác;

-          Dịch vụ cho thuê kho/bãi;

-          Dịch vụ hậu cần khác (kiểm đếm, vận chuyển, khai báo hải quan);