Cảng đã thực hiện cung cấp dịch vụ xếp dỡ cho các mặt hàng sắt thép như tôn cuộn, thép tấm, sắt vụn, ống thép … được các khách hàng lớn như CSVC, CSGT, Tôn Hoa Sen ,Nippon pile, Infinity … đánh giá rất cao dịch vụ của Cảng.

Một thế mạnh nữa mà các khách hàng luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Cảng là dịch vụ xếp dỡ hàng cấu kiện trang thiết bị, hàng siêu trường siêu trọng. Đặc thù của những loại hàng hoá này có giá trị cao và đòi hỏi công tác xếp dỡ phải tuyệt đối an toàn. Nhiều mã hàng phải được lập phương án vận chuyển xếp dỡ sử dụng phương tiện thiết bị chuyên dụng và được các bên có liên quan phê duyệt thực hiện. Thậm chí có cả bên giám định độc lập thực hiện giám sát toàn bộ quá trình làm hàng theo yêu cầu của chủ hàng.

Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện dịch vụ này một cách chuyên nghiệp nhờ đội ngũ điều hành cũng như công nhân bậc cao vận hành trang thiết bị tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, phương án làm hàng đã được phê duyệt. Công việc này đòi hỏi công nhân kỹ thuật phải có ý thức kỷ luật lao động, ý thức về an toàn cao trong khi thực hiện.

Với 02 cẩu Liebherr có thể xếp dỡ được những mã hàng lớn đến 60 tấn. Những mã lớn hơn phải sử dụng cần cẩu tàu chuyên dụng, cần cẩu nổi, cầu trục loại lớn hoặc sử dụng hệ thống SPMT để hạ thuỷ tại cầu cảng.

Những khách hàng lớn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi như Avapco, Metacor Việt Nam, CS Wind … Những mã hàng đã thực hiện lên đến 1.200 tấn như dự án Biển Đông, dự án Chim Sáo

 

BỐC XẾP HÀNG RỜI - HÀNG ĐÓNG BAO