Với hệ thống kho bãi được quy hoạch đầu tư bài bản, đồng bộ có thể chứa được nhiều loại hàng khác nhau với số lượng lớn. Các loại hàng sắt thép, cấu kiện thiết bị, hàng khô được lưu trữ tại các bãi chứa hàng của Cảng. Các loại hàng rời, hàng đóng bao được lưu trữ trong các kho hàng với sức chứa lên đến 100.000 tấn trong đó có những kho hàng chuyên dụng chứa hàng nông sản.

 Trong quá trình tác nghiệp tại các kho hàng, kho bãi của Cảng thì các trang thiết bị, phương tiện vận tải hỗ trợ là rất quan trọng đảm bảo việc giải phóng hàng nhanh như là thiết bị nâng hạ tại bãi, thiết bị băng tải trong kho. Ngoài ra sử dụng trang thiết bị tại cầu cảng là một phần quan trọng trong toàn bộ quá trình xếp dỡ hàng hoá lên xuống tàu và lưu kho bãi. Quá trình thực hiện quản lý các công đoạn nói trên được điều hành bởi một đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ, có kinh nghiệm thực tế trên cơ sở tuân thủ các quy trình nghiệp vụ chuyên môn của Cảng.

 Trước đây việc giao nhận hàng hoá trực tiếp từ tàu biển cho khách hàng thường xuyên phụ thuộc vào số lượng phương tiện đến nhận hàng cho nên việc giải phóng hàng trên tàu nhất là các tàu biển loại lớn luôn luôn kéo dài. Ngoài ra, việc lưu trữ hàng hoá đủ số lượng trước khi giao xuống tàu cũng góp phần giảm thời gian tàu chờ đợi nhận hàng tại Cảng. Khai thác tốt toàn bộ hệ thống kho bãi với sức chứa lớn làm tăng khả năng sắp xếp kế hoạch, tiếp nhận tàu được chủ động, nhanh chóng mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

Trong thời gian vừa qua, khách hàng luôn đánh giá cao việc quản lý của Cảng đảm bảo tốt chất lượng hàng hoá lưu trữ trong kho bãi. Đối với hàng nông sản việc quản lý tốt toàn bộ quá trình luân chuyển hàng hoá trong Cảng giúp cho việc kiểm soát tỷ lệ hao hụt hàng hoá luôn ở mức thấp.

KHAI THÁC CẦU - BẾN.

BỐC XẾP HÀNG RỜI - HÀNG ĐÓNG BAO

BỐC XẾP HÀNG CẤU KIỆN - THIẾT BỊ - SẮT THÉP

GIAO NHẬN - KIỂM ĐẾM

CHẾ TẠO CƠ KHÍ