Hệ thống cầu cảng được xây dựng thành hai khu vực: khu vực bến tàu biển có độ sâu thủy diện trước bến -14,5 mét dưới số 0 hải đồ, thuận tiện cho các tàu hàng có trọng tải lớn trên 80.000 DWT cập cảng; khu vực bến tàu nội địa tiếp nhận tàu, sà lan có tải trọng 2.500 DWT - 4.000 DWT nhận hàng hóa từ tàu mẹ và từ hệ thống kho, bãi chứa hàng. Đây là lợi thế của cảng trong việc sắp xếp đồng thời tàu biển quốc tế và tàu nội địa cùng lúc để xếp dỡ hàng hoá. Hàng hoá có thể được xếp dỡ vận chuyển hai chiều từ tàu biển vào kho bãi, ra bến thuỷ nội địa cũng như vận tải đường bộ được thuận lợi. 

HẠ TẦNG PHỤ TRỢ

NHÀ VĂN PHÒNG

KHO - BÃI