Hệ thống kho bãi chứa hàng được xây dựng đồng bộ, hiện đại, thuận tiện cho việc luân chuyển hàng hóa từ cầu cảng vào kho, bãi và ngược lại.

Hệ thống nhà kho có diện tích 19.000 m2 với sức chứa 100.000 tấn bao gồm: kho hàng nông sản, kho bách hóa bao kiện, kho ngoại quan. Đặc biệt, với hai kho chứa hàng nông sản được trang bị hệ thống băng tải hiện đại, hệ thống chiếu sáng, thông gió được trang bị hiện đại giúp bảo quản hàng hóa được tốt trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống băng tải của kho có khả năng tiếp nhận đến 1.000 tấn/giờ. Năng suất bốc xếp của cảng đối với hàng nông sản có thể đạt được từ 10.000 đến 20.000 tấn/ngày. Cảng đã chủ động trong việc xếp dỡ giải phóng hàng hoá, giao cho khách hàng và lưu chứa vào hệ thống kho nói trên, đảm bảo thuận tiện cho việc sắp xếp các tàu biển ra vào cảng làm hàng nhanh, giảm thời gian lưu tàu tại cảng

Ngoài ra, Cảng có hệ thống các bãi chứa hàng với diện tích hơn 126.000 m2 có sức chịu tải trung bình đạt từ 4-6 tấn/m2, được thiết kế mở kết nối với đường giao thông cho xe tải ra vào và được phân ra làm các khu vực bãi ngoại quan, bãi hàng bao kiện, bãi hàng rời và bãi chế tạo cơ khí. Trong đó, khu vực bãi chế tạo cơ khí được gia cố một số vị trí với sức chịu tải 30-80 tấn/m2. Toàn bộ các khu vực bãi được xây dựng hệ thống hào công nghệ, hố ga thu gom nước mưa. Bãi có thể chứa được các loại hàng hoá như sắt thép, hàng có cấu kiện lớn tạo điều kiện cho khách hàng lưu trữ hàng hoá cũng như đảm bảo việc chủ động giải phóng hàng hoá cho các tàu ra vào cảng.

 

Hệ Thống Cầu Cảng

Nhà Văn Phòng

Hạ Tầng Phụ Trợ