Module Tỷ Giá và Giá Vàng

Tỷ giá
ngoại tệ giá bán
 • USD23.270,00
 • EUR27.833,34
 • CNY3.399,36
 • JPY221,12
 • KRW20,56
 • RUB351,14
 • SGD17.126,03
 • THB758,84
 • MYR5.575,87
 • AUD16.817,79
 • CAD17.632,67
 • CHF25.685,30
 • DKK3.718,67
 • HKD3.037,79
 • INR320,97
 • SEK2.699,34
Nguồn: Vietcombank
Giá vàng
Loại vàng giá bán
 • SJC 01L-10L: 55.480.000
 • SJC ≥ 5C: 55.500.000
 • SJC 0,5C-1C-2C: 55.510.000
Nguồn: SJC
Powered by VietPublic

Nhà văn phòng làm việc của Cảng được xây dựng 4 tầng với diện tích sử dụng hơn 3.030 m2 được chia ra làm các khu vực: tầng 1 và tầng 2 làm khu vực văn phòng làm việc của khối điều hành của cảng; tầng 3 và tầng 4 là khu vực văn phòng làm việc cho các khách hàng thuê. Toàn bộ nhà văn phòng làm việc được trang bị khép kín với đầy đủ nội thất phòng làm việc, phòng họp trực tuyến, hội trường, Internet, điện thoại.

 

CẦU BẾN

HẠ TẦNG PHỤ TRỢ

KHO - BÃI