Cảng PTSC Phú Mỹ được xây dựng trên cơ sở các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn và các tổ đội điều hành trực tiếp các hoạt động của Cảng theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. CBNV trong bộ máy điều hành có năng lực, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực cảng biển. Đội ngũ lao động trực tiếp lành nghề được đào tạo bài bản để vận hành các trang thiết bị xếp dỡ hiện đại. Hệ thống quản lý được kết nối chặt chẽ, thông suốt từ bộ máy điều hành đến các tổ đội sản xuất trực tiếp giúp cho hoạt động khai thác cảng được đảm bảo nhanh chóng và hiệu quả.