Nguồn nhân lực làm việc tại Cảng PTSC Phú Mỹ là những người được đào tạo đúng về chuyên môn và đặc biệt những vị trí quan trọng đều có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành.

Ngoài ra tại Cảng PTSC Phú Mỹ, các hoạt động tập trung vào phát triển con người được thực hiện và duy trì thường xuyên:

ü  Được đào tạo thường xuyên để cập nhật những kiến thức mới;

ü  Tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

ü  Chính sách thu nhập và các chế độ đãi ngộ tốt.