CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PHÚ MỸ

-         Địa chỉ: Đường số 3, KCN Phú Mỹ I, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT, Việt Nam

-          Điện thoại: +84 254 3921 658/659

-          Fax: +84 254 3921 660

Cảng PTSC Phú Mỹ được chính thức thành lập vào cuối năm 2008 và được quản lý/khai thác bởi Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ. Tháng 4/2011, Công ty đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ “Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ” với vốn chi phối của PTSC.

Cảng PTSC Phú Mỹ hiện đang là một trong những cảng nước sâu đầu tiên ở Việt Nam có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 80.000 DWT và có ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm khai thác hàng tổng hợp”.

Ngoài Cảng PTSC Phú Mỹ, Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí tổng hợp Phú Mỹ còn hợp tác với một số đối tác vận hành khai thác Cảng Tổng hợp Thị Vải. Trong đó Công ty nắm giữ phần vốn lớn nhất vốn điều lệ (36%) của Công ty CP Cảng Tổng hợp Thị Vải – đơn vị đang quản lý và khai thác Cảng Tổng hợp Thị Vải.