img067 (3)

img065 (2)

cổ tức bằng tiền mặt

cổ tức chuyển khoản