Tin từ Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (VMS-South) cho biết, Bộ GT-VT vừa ký quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nạo vét luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2020.

Theo đó,  Bộ GT-VT yêu cầu VMS-South (chủ dự án) niêm yết công khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có trách nhiệm giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thi công nạo vét, vận chuyển đổ chất nạo vét của dự án. 

Được biết, sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được Bộ GT-VT phê duyệt, VMS-South sẽ tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến, cuối tháng 10/2020, Dự án nạo vét luồng Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm cả luồng sông Dinh) sẽ được khởi công và hoàn thành vào cuối tháng 12/2020. Theo tính toán, khối lượng nạo vét tại luồng Vũng Tàu - Thị Vải khoảng 620.000m3 với kinh phí gần 90 tỷ đồng. Vật liệu nạo vét của dự án sẽ được đổ tại khu đất thuộc dự án KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (TX.Phú Mỹ).

THỤY NHIÊN

Nguồn: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202009/cuoi-thang-102020-nao-vet-luong-vung-tau-thi-vai-909076/